Bortfald af grundbeløb har ikke betydning for Hadsten Varmeværk

28. november 2018

I den seneste tid har der verseret historier om store prisstigninger hos nogle fjernvarmeværket rundt om i landet. Det hænger sammen med, at det såkaldte grundbeløb bortfalder fra årsskiftet. Grundbeløbet er en betaling disse værket får, for at stå til rådighed med deres elproduktion i tilfælde af problemer på elnettet.

Da Hadsten Varmeværk ikke har elproduktion, er denne problemstilling således ikke aktuel for os.